Czerwiec 2014 ­ "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość"

Rok 2014 przynosi rozszerzenie działalności projektowej poza obszar Polski. W czerwcu 2014 roku nasz projekt "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" w ramach Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) do Europejskiego Centrum Młodzieży, Departament Młodzieży Rady Europy, został pozytywnie zatwierdzony :)!.

"Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" to projekt dotyczący mobilności, która ma wspierać nabywanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postawy), zdobywanie niezależności i tworzenia sieci w celu poprawy rozwoju osobistego i zawodowego pracowników młodzieżowych działających na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia dla młodych ludzi o niskich kwalifikacjach szczególnie tych, pochodzących z dzielnic o niekorzystnej sytuacji, przed którymi stoi wiele przeszkód.

Cel główny projektu: promowanie i wspieranie dostępu do zatrudnienia i autonomii młodych ludzi poprzez szkolenia i tworzenie sieci wśród młodych ludzi, organizacji młodzieżowych / osoby pracujące z młodzieżą, władz lokalnych i przedstawicieli biznesu.

Strona naszego ugrupowania to: http://ysrnetwork.weebly.com/