Lipiec 2020 - "Fitlandia"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Fitlandia" w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Głównym celem projektu „Fitlandia” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalały na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt oparty był na sporcie, promował również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia wolnego od narkotyków i alkoholu.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa rowerowa po Jurze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe - wyprawa trekkingowa po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!


DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!