Styczeń 2013 - „Co kryje się za kulisami teatru?- edukacja kulturalna gimnazjalistów”

Fundacja Warto Żyć wraz z Gminą Irządze od 1 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. realizowała projekt pt.: "Co kryje się za kulisami teatru? – edukacja kulturalna gimnazjalistów" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowiło 24 uczniów Gimnazjum w Irządzach.

Tematem przewodnim naszego projektu było zapoznanie młodych ludzi z teatrem poprzez udział w różnorodnych spektaklach teatralnych, wyjazdowych warsztatach teatralnych oraz warsztatach poteatralnych w Gimnazjum w Irządzach. Celem głównym projektu było zwiększenie uczestnikom projektu dostępu do kultury iedukacji kulturowej, natomiast poprzez organizację cyklicznych wyjazdów do teatrów i organizację warsztatów teatralnych podnieśliśmy świadomość społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze wysokiej poprzez upowszechnianie rezultatów projektu. Głównymi metodami pracy były warsztaty prowadzone w sposób nieformalny, nastawiony na odbieranie i uczenie się kultury poprzez zmysły. Namacalnym efektem projektu były prace wykonane przez uczestników projektu podczas warsztatów poteatralnych oraz przeprowadzenie konkursów z rozdaniem nagród dla laureatów tychże konkursów.


Działania projektowe to 6 wyjazdów do teatrów województwa śląskiego i małopolskiego w tym:

1. Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach – spektakl „Zbrodnia i kara” + warsztaty teatralne,
2. Opera Śląska w Bytomiu – spektakl „Pan Twardowski”,
3. Teatr Rozrywki w Chorzowie – spektakl „Przebudzenie wiosny” + warsztaty teatralne,
4. Teatr Groteska w Krakowie – spektakl „Przygody Odyseusza” + warsztaty teatralne,
5. Gliwicki Teatr Muzyczny – spektakl „Mały książę”,
6. Teatr Ateneum w Katowicach – spektakl „Serce”.