Kwiecień 2022 - Be Fit!

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Fit!" w okresie 01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu „Be Fit!” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu przyniosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na sporcie, promował również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa piesza po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Dziękujemy Wam za udział i zaangażowanie!