Czerwiec 2013 - „Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę”

Projekt pt. „Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę” został realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Celem projektu było zainteresowanie młodych ludzi zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i ekonomią jako dziedzinami, które mają duże znaczenie w otaczającym nas świecie.

Uczestnicy projektu, oraz osoby do których adresowane były poszczególne działania, dowiedzieli się, czym kierować się przy wyborze swojej ścieżki zawodowej, poznali rady specjalistów dotyczące odpowiedniego kierunku kształcenia, ale również sami spotkali się z ludźmi, którzy prowadzą własną działalność by podzielić się swoimi doświadczeniami i podpowiedziami o tym, że już na etapie nauki warto i trzeba myśleć o swojej przyszłości, a może własnej firmie. W ramach projektu młodzi ludzie odbyli szereg spotkań i warsztatów.

Głównym działaniem było nabycie przez uczestników projektu umiejętności osobistych takich jak: umiejętne stawianie sobie celu, zarządzanie czasem, poznanie co to jest inteligencja emocjonalna, poznanie metod radzenia sobie ze stresem, metod automotywacji, nauczenie się podejmowania dobrych decyzji, jak również odpowiedniej autoprezentacji. Ponadto uczestnicy projektu nauczyli się tworzenia własnych biznesplanów od strony zarówno merytorycznej jak i praktycznej. Projekt przyczynił się do tego, że młodzi ludzie mieli możliwość stworzenia własnego ePortfolio, czyli niejako nabyli umiejętność pisania elektronicznego CV. Z uwagi na fakt, że w obecnym świecie młodzi ludzie znaczną część czasu przebywają w internecie, naszym działaniem było również zdobycie umiejętności tworzenia bloggów, czego przykładem mogą być:

http://szlakgniazd.blogspot.com/

http://terrarystykaigora.blogspot.com/

http://modawiki3013.blogspot.com/

http://hodowlapsiakow.blogspot.com/

http://hodowlakotowporeba.blogspot.com/

http://messi154.blogspot.com/

http://enej123.blogspot.com/

Nasz projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, chcieliśmy więc, by uczestnicząca w projekcie młodzież poznała metody pozyskiwania funduszy UE na projekty młodzieżowe, ale również te realizowane w małych i średnich przedsiębiorstwach. Uczestnicy projektu poznali teoretyczną stronę procedury zakładania własnej firmy, a następnie uczestniczyli w spotkaniach z przedsiębiorcami takich firm jak np.: FHU SENGAM w Zawierciu czy Hotel Zawiercie. Spotkania te miały na celu pokazanie młodym ludziom, że każdy ma szansę na sukces, wystarczy postawić sobie jasny cel i dążyć do niego pomimo przeciwności losu. Umiejętności te swoją treścią i specyfiką dostarczyły młodym ludziom interesujących, praktycznych informacji.

 

 

Zarówno uczestnicy projektu, jak i wszyscy inni zainteresowani mają możliwość dostępu do informacji, które były przekazywane w trakcie realizacji projektu, poprzez wejście na blogg-stronę:

http://mlodzibiznesmeni.blogspot.com/

Założona strona z materiałami edukacyjnymi jest regularnie uzupełniana, dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania.

 

Końcowy etap projektu to zorganizowanie konferencji podsumowującej nasze działania na której to zostały rozdane nagrody laureatom konkursów. Obecność Pani Poseł Anny Nemś przy wręczaniu nagród uświetniła to wydarzenie.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe kubki i koszulki z nadrukami oraz materiały edukacyjne z zajęć, natomiast wyróżnione w konkursach osoby otrzymały dodatkowo tablety OMNA S8000 (pierwsze miejsca), tablety Manta MID08S PowerTab (drugie miejsca) oraz urządzenia mp3 (trzecie miejsca).

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!