Maj 2018 - W zdrowym ciele zdrowy duch

W 2018 r. Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Zawierciańskiego. 

Głównym celem zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” było zwiększenie do 31.10.2018 r. zaangażowania w działania prozdrowotne mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Realizacja projektu niosła konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności szkoleń, sytuacji zawodowej i materialnej jak również mentalnej.

Projekt ten wpłynął na wykluczenie społeczne poprzez realizację szeregu warsztatów prozdrowotnych jak i zaangażowanie osób w działania organizacji pozarządowych, zwiększenie się liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców powiatu zawierciańskiego na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Osiągnięcie celu głównego zostało zrealizowane poprzez umożliwienie uczestnictwa w pięciomiesięcznym cyklu warsztatów prozdrowotnych na terenie powiatu zawierciańskiego. Dzięki holistycznemu podejściu do tematyki prozdrowotnej, mieszkańcy mieli możliwość zmienić nawyki żywieniowe, sportowe jak również zmianę sposobu myślenia i wzrost samooceny.

Zakładanymi celami w ramach zadania publicznego było przeprowadzenie szkolenia uczestników projektu w trzech kategoriach:

  • Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie
  • Szkolenie interpersonalne
  • Aktywizacja ruchowa i fitness.