Lipiec 2020 - "Fitlandia"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Fitlandia" w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

Głównym celem projektu „Fitlandia” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu planujemy promować postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt oparty na sporcie promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia wolnego od narkotyków i alkoholu.

Zajęcia realizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa rowerowa po Jurze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe - wyprawa trekkingowa po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI"

ZAPRASZAMY!

Luty 2020 - "Ekologia na co dzień"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Ekologia na co dzień" w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania proekologiczne, a tym samym w dalszej perspektywie czasowej zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zadania w ramach projektu to: 

- zajęcia  organizowane „Coś z niczego”, polegające na wytworzeniu prac plastyczno-technicznych ze śmieci i odpadków,

- wspólne spacery po Jurze powiązane ze sprzątaniem otoczenia,

- „Co w trawie piszczy” Spotkania mające na celu uświadomienie roli jaką każdy  z młodych ludzi ma do odegrania w działaniach na rzecz ochrony środowiska w trakcie których,  organizowane będą również akcje edukacyjne pod nazwą „Roślinka za śmieci', polegające na tym, że raz na kwartał UP za zdjęcia przedstawiające posegregowane śmieci w domu otrzymuje kwiat na balkon lub krzew do ogródka,

- edukacja proekologiczna,

- spotkania z ekologiem/ biologiem,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe powiązane ze sprzątaniem otoczenia  – wyprawa rowerowa po Jurze.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI"

ZAPRASZAMY!

Luty 2020 - "Mówisz i masz"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Mówisz i masz" w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost kompetencji znajomości języków obcych wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego w szczególności osób z mniejszymi szansami poprzez realizację zajęć językowych w ramach projektu. Projekt zakłada rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na rozumienie oraz skuteczne i aktywne komunikowanie się.

Zadania w ramach projektu to: realizacja warsztatów językowych oraz prowadzenie blogstrony internetowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI"

ZAPRASZAMY!

Sierpień 2019 - "Nasze Korzenie"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Nasze Korzenie" w okresie 01.08.2019 r. - 31.07.2020 r.

Główny cel projektu „Nasze korzenie”: zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty realizowane w ramach projektu:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- zajęcia historyczno-poznawcze,

- edukacja prozdrowotna,

- spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział i zapraszamy ponownie :)

A oto kilka pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Sierpień 2019 - "Nasze Korzenie"

Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Młodzi Biznesmeni".

Temat naszego projektu: przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży oraz wskazanie możliwości i przekazanie umiejętności w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej jako alternatywy do pracy najemnej. 

Zajęcia/ warsztaty zrealizowane w ramach projektu:

- warsztaty biznesowe. Tematyka warsztatów obejmuje zarówno doskonalenie kompetencji miękkich, tj. identyfikowanie własnych mocnych stron i talentów oraz ich rozwijanie, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem, etc., oraz kompetencji twardych, do których należą: tworzenie biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej, bariery formalno-prawne, kwestie podatkowe, etc.

- spotkania z młodymi przedsiębiorcami/ osobami wykonującymi wolne zawody,

- 1 gra miejska w projekcie. 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

zapraszamy również do obejrzenia kilku pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

Lipiec 2019 - "Be Active!"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Active!" w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Główny cel projektu „Be Active!”: zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty zrealizowane w ramach projektu to: zumba, bieganie, „power walking”/ „speed walking”, edukacja prozdrowotna, spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą, zajęcia na basenie, wyprawy rowerowe po Jurze.

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

zapraszamy również do obejrzenia kilku pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Lipiec 2019 - "Be Active!"

Kwiecień 2019 - YE "Why not StreetArt?"


"Why not StreetArt?" to projekt polegający na wymianie 24 młodych ludzi w wieku 18-26 lat wraz z liderami z 4 krajów programu (Chorwacja, Bułgaria, Polska i Rumunia), z których co najmniej połowa ma mniejsze szanse. Projekt odbędzie się w Ludbreg w Chorwacji i potrwa 8 dni, od 21 do 29 kwietnia 2019 roku, w tym podróż.

Głównym tematem tej wymiany młodzieży jest włączenie społeczne młodzieży z mniejszymi szansami poprzez sztukę uliczną. Projekt koncentruje się na temacie ekspresji artystycznej jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży, odzwierciedlającej interesy i potrzeby jej uczestników.

Cele projektu to: promowanie aktywnego obywatelstwa i rozwijanie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi; pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ich roli jako części teraźniejszości i przyszłości Europy; promowanie zrównoważonych miast; promowanie tolerancji między ludźmi z różnych krajów; stworzenie miejsca dla wielokulturowego uczenia się i zrozumienia; nauczenie się przenoszenia swoich myśli i uczuć poprzez sztukę oraz jak używać sztuki do łączenia społeczności i przeciwdziałanie wykluczanu młodych ludzi.

Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez działania społeczności oraz rozwój kreatywności i pewności siebie. Aktywny udział w projekcie poszerzy horyzonty uczestników i wzmocni ich pozycję. Podsumowaniem wymiany będzie trwały utwór artystyczny w centrum miasta, stworzony przez jego uczestników. Osoby zainteresowane tym wydarzeniem zostaną zaproszone, a osoby, które nie mogą przyjść na imprezę, będą mogły oglądać ostateczny produkt artystyczny na lokalnych murach publicznych przez wiele lat.

Wszystkie metody stosowane podczas wymiany młodzieży będą opierać się na zasadach edukacji nieformalnej: praca w grupie i dyskusje, symulacje i odgrywanie ról, noce międzykulturowe, warsztaty międzykulturowe, budowanie zespołu i budowanie zaufania, warsztaty aktywizujące, łamacze lodów, grupy refleksji, twórcze warsztaty artystyczne, wycieczki itp. Podczas projektu uczestnicy spotkają się z artystami chorwackiej ulicy i odwiedzą Graffiti Ranch Legrad oraz Street art w Koprivnicy.

Pod koniec projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass. Składająca wniosek organizacja Ludbreška udruga mladih entuzijasta (LUMEN) jest partnerem hostingowym projektu. 

Maj 2018 - W zdrowym ciele zdrowy duch

W 2018 r. Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Zawierciańskiego. 

Głównym celem zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” było zwiększenie do 31.10.2018 r. zaangażowania w działania prozdrowotne mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Realizacja projektu niosła konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności szkoleń, sytuacji zawodowej i materialnej jak również mentalnej.

Projekt ten wpłynął na wykluczenie społeczne poprzez realizację szeregu warsztatów prozdrowotnych jak i zaangażowanie osób w działania organizacji pozarządowych, zwiększenie się liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców powiatu zawierciańskiego na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Osiągnięcie celu głównego zostało zrealizowane poprzez umożliwienie uczestnictwa w pięciomiesięcznym cyklu warsztatów prozdrowotnych na terenie powiatu zawierciańskiego. Dzięki holistycznemu podejściu do tematyki prozdrowotnej, mieszkańcy mieli możliwość zmienić nawyki żywieniowe, sportowe jak również zmianę sposobu myślenia i wzrost samooceny.

Zakładanymi celami w ramach zadania publicznego było przeprowadzenie szkolenia uczestników projektu w trzech kategoriach:

  • Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie
  • Szkolenie interpersonalne
  • Aktywizacja ruchowa i fitness.

Sierpień 2017 - Social Inclusion Through Art

Fundacja "Warto Żyć" wraz z LUMEN z Chorwacji

http://udruga-lumen.hr/

otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Social Inclusion Through Art"

w ramach Programu "Erasmus+" finansowanego ze środków KE.

Projekt „Social Inclusion Through Art”  jest to wymiana młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (10 osób z Chorwacji i 10 osób z Polski) w wieku pomiędzy 13-30 lat. Projekt przewiduje szereg warsztatów artystycznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt skupia się na tematyce wyrazu artystycznego jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży. Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywność, rozwijanie kreatywności i pasji. Podsumowaniem wymiany będzie wernisaż, stworzony przez jego uczestników. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani, natomiast osoby które nie będą mogły osobiście przybyć na to wydarzenie, będą miały możliwość obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy: https://social-inclusion-through-art.blogspot.com/

If you want to see this blog in english please click here ;)