Lipiec-Sierpień 2022 - Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start

 

sprawie realizacji PROGRAMU EDUKACJA w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start" w okresie 20.06.2022r. - 20.09.2022r.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Polski przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej: nie wiedzą czy otrzymają zgodę na pobyt w Polsce, nie wiedzą czy stanie się to za parę miesięcy, czy za parę lat. Możliwe, że będą zmuszone już jutro ruszyć dalej w drogę, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników indywidualnych i dla dzieci były wzmacniające, aby było okazją do odrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Fundacja ”Warto Żyć” postanowiła odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez realizację niniejszego projektu.

Głównym tematem naszego projektu była organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych podczas 4 turnusów dla łącznie 200 (4x50 osób w tym 20 kobiet i 30 dzieci) uchodźców ukraińskich (kobiet mających status uchodźcy oraz ich dzieci) przebywających na terenie Polski.

TURNUS 1: od 01.07.2022r. do 10.07.2022r.

TURNUS 2: od 15.07.2022r. do 24.07.2022r.

TURNUS 3: od 29.07.2022r. do 07.08.2022r.

TURNUS 4: od 12.08.2022r. do 21.08.2022r.

Zajęcia które odbywały się podczas turnusów dotyczyły: autoprezentacji, rozwoju osobistego, budowania poczucia własnej wartości, instytucji publicznych w Polsce, aktywizacji zawodowej, opieki zdrowotnej w Polsce, asertywności, kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie z traumą.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

Aby wziąć udział w projekcie,  należy: pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty dla Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie


WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU (PROPOZYCJA NA KAŻDY Z CZTERECH TURNUSÓW, NINIEJSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE):

1. Piątek: Przyjazd uczestników na miejsce realizacji działań, zajęcia zapoznawczo-integracyjne, harmonogram działań, autoprezentacja.

2. Sobota: Przyjazna instytucja publiczna, prawa Ukraińców w Polsce,

3. Niedziela: Rozwój osobisty

4. Poniedziałek: Budowanie poczucia własnej wartości

5. Wtorek: Wyjazd krajoznawczy, przyjazna instytucja publiczna, opieka zdrowotna w Polsce, kompetencje społeczne

6. Środa: Aktywizacja zawodowa, kompetencje społeczne

7. Czwartek: Wyjazd krajoznawczy, asertywność,

8. Piątek: Radzenie sobie ze stresem,

9. Sobota: Radzenie sobie z traumą,

10. Niedziela: Kompetencje społeczne, wyjazd uczestników do domu.

NASZE WSPOMNIENIA:

I TURNUS:

Na zakończenie turnusu otrzymaliśmy piękne podziękowania od Uczestników Projektu którymi również chcemy się z Wami podzielić

(20+) Facebook

II TURNUS:

(5) Facebook

(5) Facebook 

III TURNUS:

IV TURNUS:

 (4) Facebook

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU NR FWD/2022/W/0079:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/3.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (III turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PE/4.1/2022

Przedmiot zamówienia: na usługi noclegowe dla kobiet z dziećmi – uchodźców z Ukrainy (IV turnus)

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 r., do godziny 08:00

Zapytanie Ofertowe - wersja nieedytowalna

Zapytanie Ofertowe - wersja edytowalna

Październik 2022 - W przyjaźni siła

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "W przyjaźni siła" w okresie 01.10.2022 r. - 30.09.2023 r.

Głównym tematem naszego projektu jest wzajemne zespalanie się dwóch różnych społeczności, pochodzących z różnych krajów, wywodzących się z różnych środowisk, posługujących się różnymi językami oraz aktywizacja lokalnej społeczności w szczególności z terenów powiatu zawierciańskiego.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem wynikającym ze zmiany miejsca zamieszkania, problemów ekonomicznych wielu środowisk oraz obudzenie drzemiącej w nich inicjatywności, poprzez wspólne zajęcia i warsztaty kreatywne. Celem naszego projektu jest też zwiększenie zaangażowania stałych mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz nowo przybyłych do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery językowe, społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń w szczególności językowych, warsztatów, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie.

Mając na względzie zdrowy tryb życia, część zajęć będzie się odbywać na świeżym powietrzu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Realizowane zajęcia to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne, np.: decoupage na drewnie/szkle, malowanie, rysowanie, itp.,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze – wyprawa na Jurę Krakowsko-Częstochowską z aparatem,

- edukacja prozdrowotna/spotkania z psychologiem/dietetykiem oraz

- zajęcia kulinarne: przygotowywanie posiłków z zakupionych przetworów i produktów, np. część przygotowań i spożywanie posiłków odbywać się będzie na świeżym powietrzu w trakcie wypraw po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Zapraszamy!

Kwiecień 2022 - Be Fit!

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Fit!" w okresie 01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Głównym celem projektu „Be Fit!” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Realizacja projektu przyniosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć sportowych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na sporcie, promował również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:
- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba”,
- zajęcia fitness - aerobik,
- edukacja prozdrowotna,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa piesza po Jurze,
- sportowe zajęcia drużynowe - piłka nożna.

Dziękujemy Wam za udział i zaangażowanie!