Wrzesień 2022 - YouthArt - I like it!

 

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "YouthArt - I like it!" w okresie 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

 

Nasz projekt był skierowany do dzieci i młodzieży jak również osób starszych mieszkającej na terenie powiatu
zawierciańskiego, rozpoczynającej swój świadomy udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Program projektu zakładał udział uczestników projektu w szeregu praktycznych i teoretycznych zajęć o tematyce artystycznej, historycznej i tematyce zdrowego trybu życia. Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego do działania, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej. Niniejszy projekt ma uczyć, ale i rozwijać postawy obywatelskie, proekologiczne, zdrowy styl życia, zrównoważony rozwój osobisty oraz aktywizację artystyczną i historyczną.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- fotograficzne zajęcia historyczno-poznawcze - wyprawa na Jurę Krakowsko-Częstochowską z aparatem,

- edukacja prozdrowotna/ spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą.

  

Dziękujemy Wam za udział w projekcie!