Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Młodzi Biznesmeni".

Temat naszego projektu: przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży oraz wskazanie możliwości i przekazanie umiejętności w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej jako alternatywy do pracy najemnej. 

Zajęcia/ warsztaty zrealizowane w ramach projektu:

- warsztaty biznesowe. Tematyka warsztatów obejmuje zarówno doskonalenie kompetencji miękkich, tj. identyfikowanie własnych mocnych stron i talentów oraz ich rozwijanie, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem, etc., oraz kompetencji twardych, do których należą: tworzenie biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej, bariery formalno-prawne, kwestie podatkowe, etc.

- spotkania z młodymi przedsiębiorcami/ osobami wykonującymi wolne zawody,

- 1 gra miejska w projekcie. 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

zapraszamy również do obejrzenia kilku pamiątkowych zdjęć: