Działalność Fundacji

Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam możliwości starania się o dodatkowe fundusze, co też czynimy, tak by pomóc naszej organizacji i innym.

Ponieważ nie chcemy się skupiać jedynie na swoim środowisku, wychodzimy na zewnątrz tak by inni poznali nasze działania i przy okazji  piękno naszego regionu. Stąd nasze działania skierowane również na współprace tak z organizacjami Unii Europejskiej jak również na te z poza Europy. Od marca 2013 roku jesteśmy współorganizatorami i współtwórcami organizacji działającej globalnie  pod nazwą Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) w ramach Komisji Europejskiej. Współpracujemy również z wieloma organizacjami Unii Europejskiej i wspólnie składamy projekty do Narodowych Agencji w ramach m.in. Młodzieży w Działaniu, Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności.

Nasza Fundacja nawiązuje również kontakty z instytucjami działającymi na terenie Polski w celu realizacji wspólnych projektów.

W dotychczasowych działaniach wzięło udział już kilkadziesiąt uczestników i uczestniczek. Mamy nadzieję że nasza organizacja dalej się będzie rozwijać i przysporzy uśmiechów i radości uczestniczącym w projektach a wszystkim zaangażowanym w prawidłową realizację działań Fundacji, satysfakcję z jej rozwoju oraz z możliwości przekazywania pozytywnych wartości i piękna naszego regionu dla którego Warto Żyć.

 

Fundacja "Warto Żyć" zrealizowała już projekty unijne i nie tylko tj.:

od 01.06.2012r.-30.09.2012r. projekt programu "Młodzież w działaniu" pt. "W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka",

od 01.01.2013r.-31.08.2013r. projekt EFS z poddziałania 9.5 - "Co kryje się za kulisami teatru? - edukacja kulturalna

gimnazjalistów" w partnerstwie z Gminą Irządze,

od 01.06.2013r.-30.11.2013r. projekt programu "Młodzież w działaniu" pt. "Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę",

od 01.05.2015r.-31.10.2015r. projekt programu „Erasmus+” pt. „Intercultural learning through the eye of the camera” w partnerstwie z organizacją LUMEN z Chorwacji,

od 01.03.2017r.-31.12.2017r. projekt programu "Erasmus+" pt. "Social Inclusion Through Art" w partnerstwie z organizacją LUMEN z Chorwacji,

od 01.05.2018r.-31.10.2018r. projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch",

od 01.07.2019r.-30.06.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Be Active!",

od 01.07.2019r.-30.06.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Młodzi biznesmeni",

od 01.08.2019r.-31.07.2020r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Nasze korzenie",

od 01.02.2020r.-31.01.2021r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Mówisz i Masz",

od 01.02.2020r.-31.01.2021r. projekt programu Europejski Korpus Solidarności pt. "Ekologia na co dzień".