Marzec 2021 - "Żyj zdrowo"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Żyj zdrowo" w okresie 01.03.2021 r. - 28.02.2022 r.

Głównym celem projektu „Żyj zdrowo” było zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w
działania prozdrowotne. Realizacja projektu niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu promowaliśmy postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt był oparty na promocji zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia organizowane w terenie, w gospodarstwie rolnym, polegające na zbiorze plonów w celu wykorzystania ich do
przygotowywania posiłków,

- wspólne spacery po Jurze powiązane ze sprzątaniem otoczenia,

- „Co mamy dobrego” Spotkania mające na celu uświadomienie roli jaką każdy z młodych ludzi ma do odegrania w
działaniach na rzecz ochrony własnego zdrowia i zdrowia najbliższych w trakcie których, zorganizowane były również
akcje edukacyjne pod nazwą „Smaczne warzywa w doniczce', polegające na tym, że uczestnicy siali lub sadzili/flancowali roślinki w doniczce by później w trakcie spotkań stosować je jako dodatki do przygotowywanych posiłków,

- edukacja prozdrowotna,

- spotkania z dietetykiem,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe powiązane ze sprzątaniem otoczenia – wyprawa rowerowa do gospodarstwa rolnego,

- zumba

Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w załączonej galerii. Zapraszamy!

 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!