Aktualności unijne na poziomie Fundacji

Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam możliwości starania się o dodatkowe fundusze, co też czynimy, tak by pomóc naszej organizacji i innym.

Ponieważ nie chcemy się skupiać jedynie na swoim środowisku, wychodzimy na zewnątrz tak by inni poznali nasze działania i przy okazji  piękno naszego regionu. Stąd nasze działania skierowane również na współprace tak z organizacjami Unii Europejskiej jak również na te z poza Europy. Od marca 2013 roku jesteśmy współorganizatorami i współtwórcami organizacji działającej globalnie  pod nazwą Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) w ramach Komisji Europejskiej. Współpracujemy również z wieloma organizacjami Unii Europejskiej i wspólnie składamy projekty do Narodowych Agencji w ramach m.in. Młodzieży w Działaniu…

Nasza Fundacja nawiązuje również kontakty z instytucjami działającymi na terenie Polski w celu realizacji wspólnych projektów.

W dotychczasowych działaniach wzięło udział już kilkadziesiąt uczestników i uczestniczek. Mamy nadzieję że nasza organizacja dalej się będzie rozwijać i przysporzy uśmiechów i radości uczestniczącym w projektach a wszystkim zaangażowanym w prawidłową realizację działań Fundacji, satysfakcję z jej rozwoju oraz z możliwości przekazywania pozytywnych wartości i piękna naszego regionu dla którego Warto Żyć.