Sierpień 2019 - "Nasze Korzenie"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Nasze Korzenie" w okresie 01.08.2019 r. - 31.07.2020 r.

Główny cel projektu „Nasze korzenie”: zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty realizowane w ramach projektu:

- zajęcia kreatywno-plastyczne,

- zajęcia historyczno-poznawcze,

- edukacja prozdrowotna,

- spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział i zapraszamy ponownie :)

A oto kilka pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Sierpień 2019 - "Nasze Korzenie"

Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Młodzi Biznesmeni".

Temat naszego projektu: przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży oraz wskazanie możliwości i przekazanie umiejętności w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej jako alternatywy do pracy najemnej. 

Zajęcia/ warsztaty zrealizowane w ramach projektu:

- warsztaty biznesowe. Tematyka warsztatów obejmuje zarówno doskonalenie kompetencji miękkich, tj. identyfikowanie własnych mocnych stron i talentów oraz ich rozwijanie, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem, etc., oraz kompetencji twardych, do których należą: tworzenie biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej, bariery formalno-prawne, kwestie podatkowe, etc.

- spotkania z młodymi przedsiębiorcami/ osobami wykonującymi wolne zawody,

- 1 gra miejska w projekcie. 

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

zapraszamy również do obejrzenia kilku pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

Lipiec 2019 - "Be Active!"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Active!" w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Główny cel projektu „Be Active!”: zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty zrealizowane w ramach projektu to: zumba, bieganie, „power walking”/ „speed walking”, edukacja prozdrowotna, spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą, zajęcia na basenie, wyprawy rowerowe po Jurze.

DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

zapraszamy również do obejrzenia kilku pamiątkowych zdjęć:

Czytaj więcej: Lipiec 2019 - "Be Active!"

Kwiecień 2019 - YE "Why not StreetArt?"


"Why not StreetArt?" to projekt polegający na wymianie 24 młodych ludzi w wieku 18-26 lat wraz z liderami z 4 krajów programu (Chorwacja, Bułgaria, Polska i Rumunia), z których co najmniej połowa ma mniejsze szanse. Projekt odbędzie się w Ludbreg w Chorwacji i potrwa 8 dni, od 21 do 29 kwietnia 2019 roku, w tym podróż.

Głównym tematem tej wymiany młodzieży jest włączenie społeczne młodzieży z mniejszymi szansami poprzez sztukę uliczną. Projekt koncentruje się na temacie ekspresji artystycznej jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży, odzwierciedlającej interesy i potrzeby jej uczestników.

Cele projektu to: promowanie aktywnego obywatelstwa i rozwijanie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi; pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ich roli jako części teraźniejszości i przyszłości Europy; promowanie zrównoważonych miast; promowanie tolerancji między ludźmi z różnych krajów; stworzenie miejsca dla wielokulturowego uczenia się i zrozumienia; nauczenie się przenoszenia swoich myśli i uczuć poprzez sztukę oraz jak używać sztuki do łączenia społeczności i przeciwdziałanie wykluczanu młodych ludzi.

Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez działania społeczności oraz rozwój kreatywności i pewności siebie. Aktywny udział w projekcie poszerzy horyzonty uczestników i wzmocni ich pozycję. Podsumowaniem wymiany będzie trwały utwór artystyczny w centrum miasta, stworzony przez jego uczestników. Osoby zainteresowane tym wydarzeniem zostaną zaproszone, a osoby, które nie mogą przyjść na imprezę, będą mogły oglądać ostateczny produkt artystyczny na lokalnych murach publicznych przez wiele lat.

Wszystkie metody stosowane podczas wymiany młodzieży będą opierać się na zasadach edukacji nieformalnej: praca w grupie i dyskusje, symulacje i odgrywanie ról, noce międzykulturowe, warsztaty międzykulturowe, budowanie zespołu i budowanie zaufania, warsztaty aktywizujące, łamacze lodów, grupy refleksji, twórcze warsztaty artystyczne, wycieczki itp. Podczas projektu uczestnicy spotkają się z artystami chorwackiej ulicy i odwiedzą Graffiti Ranch Legrad oraz Street art w Koprivnicy.

Pod koniec projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass. Składająca wniosek organizacja Ludbreška udruga mladih entuzijasta (LUMEN) jest partnerem hostingowym projektu. 

Maj 2018 - W zdrowym ciele zdrowy duch

W 2018 r. Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Zawierciańskiego. 

Głównym celem zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” było zwiększenie do 31.10.2018 r. zaangażowania w działania prozdrowotne mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Realizacja projektu niosła konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności szkoleń, sytuacji zawodowej i materialnej jak również mentalnej.

Projekt ten wpłynął na wykluczenie społeczne poprzez realizację szeregu warsztatów prozdrowotnych jak i zaangażowanie osób w działania organizacji pozarządowych, zwiększenie się liczby inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców powiatu zawierciańskiego na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Osiągnięcie celu głównego zostało zrealizowane poprzez umożliwienie uczestnictwa w pięciomiesięcznym cyklu warsztatów prozdrowotnych na terenie powiatu zawierciańskiego. Dzięki holistycznemu podejściu do tematyki prozdrowotnej, mieszkańcy mieli możliwość zmienić nawyki żywieniowe, sportowe jak również zmianę sposobu myślenia i wzrost samooceny.

Zakładanymi celami w ramach zadania publicznego było przeprowadzenie szkolenia uczestników projektu w trzech kategoriach:

  • Zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie
  • Szkolenie interpersonalne
  • Aktywizacja ruchowa i fitness.

Sierpień 2017 - Social Inclusion Through Art

Fundacja "Warto Żyć" wraz z LUMEN z Chorwacji

http://udruga-lumen.hr/

otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Social Inclusion Through Art"

w ramach Programu "Erasmus+" finansowanego ze środków KE.

Projekt „Social Inclusion Through Art”  jest to wymiana młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (10 osób z Chorwacji i 10 osób z Polski) w wieku pomiędzy 13-30 lat. Projekt przewiduje szereg warsztatów artystycznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt skupia się na tematyce wyrazu artystycznego jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży. Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywność, rozwijanie kreatywności i pasji. Podsumowaniem wymiany będzie wernisaż, stworzony przez jego uczestników. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani, natomiast osoby które nie będą mogły osobiście przybyć na to wydarzenie, będą miały możliwość obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy: https://social-inclusion-through-art.blogspot.com/

If you want to see this blog in english please click here ;)

Sierpień 2015 - Intercultural learning through the eye of the camera

 Fundacja „Warto Żyć” wraz z chorwacką organizacją LUMEN

http://udruga-lumen.hr/ 

otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wymiany młodzieżowej pt. ”Intercultural learning through the eye of the camera” w ramach Programu „Erasmus +” finansowanego ze środków KE. 

Tematem projektu jest przybliżenie kultur i charakterystyk krajów UP poprzez praktyczne warsztaty fotograficzne. Warsztaty te odbywać się będą na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co pozwoli polskim i chorwackim  uczestnikom projektu poznać ciekawe miejsca, historię i zabytki oraz przyrodę tego regionu, pozwoli na zaprezentowanie Polski od atrakcyjnej strony.

Wszelkie działania w ramach projektu, nie powinny przesłonić zagadnienia które będzie naszym niewypowiedzianym mottem-przy każdej okazji, krzewienie w sposób niewymuszony postaw integracyjnych-proeuropejskich. Oprócz warsztatów fotograficznych w terenie, uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach tematycznych dotyczących sztuki fotografowania, ale również warsztatach poruszających problematykę działalności organizacji pozarządowych.

Ostatnim etapem podsumowującym wymianę, będzie wybranie najciekawszych zdjęć zrobionych w trakcie projektu, następnie zorganizowanie wystawy oraz stworzenie albumów prezentujących prace uczestników. Najważniejszym efektem projektu będzie integracja grupy, a cel ten może być bezwiednie dla uczestników projektu osiągnięty poprzez wspólne robienie codziennych rzeczy, wspólną zabawę fotografią, wspólne poznawanie regionu, historii, zabytków, przyrody.

W ramach projektu powstały blogi w językach:

1. Polski http://eye-of-camera-pl.blogspot.com/

2. English http://eye-of-camera-en.blogspot.com/

3. Hrvatski http://eye-of-camera-hr.blogspot.com/

gdzie można na bieżąco śledzić działania projektowe.

Czerwiec 2014 ­ "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość"

Rok 2014 przynosi rozszerzenie działalności projektowej poza obszar Polski. W czerwcu 2014 roku nasz projekt "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" w ramach Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) do Europejskiego Centrum Młodzieży, Departament Młodzieży Rady Europy, został pozytywnie zatwierdzony :)!.

"Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" to projekt dotyczący mobilności, która ma wspierać nabywanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postawy), zdobywanie niezależności i tworzenia sieci w celu poprawy rozwoju osobistego i zawodowego pracowników młodzieżowych działających na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia dla młodych ludzi o niskich kwalifikacjach szczególnie tych, pochodzących z dzielnic o niekorzystnej sytuacji, przed którymi stoi wiele przeszkód.

Cel główny projektu: promowanie i wspieranie dostępu do zatrudnienia i autonomii młodych ludzi poprzez szkolenia i tworzenie sieci wśród młodych ludzi, organizacji młodzieżowych / osoby pracujące z młodzieżą, władz lokalnych i przedstawicieli biznesu.

Strona naszego ugrupowania to: http://ysrnetwork.weebly.com/

Czerwiec 2013 - „Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę”

Projekt pt. „Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę” został realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Celem projektu było zainteresowanie młodych ludzi zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i ekonomią jako dziedzinami, które mają duże znaczenie w otaczającym nas świecie.

Uczestnicy projektu, oraz osoby do których adresowane były poszczególne działania, dowiedzieli się, czym kierować się przy wyborze swojej ścieżki zawodowej, poznali rady specjalistów dotyczące odpowiedniego kierunku kształcenia, ale również sami spotkali się z ludźmi, którzy prowadzą własną działalność by podzielić się swoimi doświadczeniami i podpowiedziami o tym, że już na etapie nauki warto i trzeba myśleć o swojej przyszłości, a może własnej firmie. W ramach projektu młodzi ludzie odbyli szereg spotkań i warsztatów.

Czytaj więcej: Czerwiec 2013 - „Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę”