Sierpień 2015 - Intercultural learning through the eye of the camera

 Fundacja „Warto Żyć” wraz z chorwacką organizacją LUMEN

http://udruga-lumen.hr/ 

otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wymiany młodzieżowej pt. ”Intercultural learning through the eye of the camera” w ramach Programu „Erasmus +” finansowanego ze środków KE. 

Tematem projektu jest przybliżenie kultur i charakterystyk krajów UP poprzez praktyczne warsztaty fotograficzne. Warsztaty te odbywać się będą na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co pozwoli polskim i chorwackim  uczestnikom projektu poznać ciekawe miejsca, historię i zabytki oraz przyrodę tego regionu, pozwoli na zaprezentowanie Polski od atrakcyjnej strony.

Wszelkie działania w ramach projektu, nie powinny przesłonić zagadnienia które będzie naszym niewypowiedzianym mottem-przy każdej okazji, krzewienie w sposób niewymuszony postaw integracyjnych-proeuropejskich. Oprócz warsztatów fotograficznych w terenie, uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach tematycznych dotyczących sztuki fotografowania, ale również warsztatach poruszających problematykę działalności organizacji pozarządowych.

Ostatnim etapem podsumowującym wymianę, będzie wybranie najciekawszych zdjęć zrobionych w trakcie projektu, następnie zorganizowanie wystawy oraz stworzenie albumów prezentujących prace uczestników. Najważniejszym efektem projektu będzie integracja grupy, a cel ten może być bezwiednie dla uczestników projektu osiągnięty poprzez wspólne robienie codziennych rzeczy, wspólną zabawę fotografią, wspólne poznawanie regionu, historii, zabytków, przyrody.

W ramach projektu powstały blogi w językach:

1. Polski http://eye-of-camera-pl.blogspot.com/

2. English http://eye-of-camera-en.blogspot.com/

3. Hrvatski http://eye-of-camera-hr.blogspot.com/

gdzie można na bieżąco śledzić działania projektowe.

Czerwiec 2014 ­ "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość"

Rok 2014 przynosi rozszerzenie działalności projektowej poza obszar Polski. W czerwcu 2014 roku nasz projekt "Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" w ramach Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) do Europejskiego Centrum Młodzieży, Departament Młodzieży Rady Europy, został pozytywnie zatwierdzony :)!.

"Szanse zatrudnienia mit czy rzeczywistość" to projekt dotyczący mobilności, która ma wspierać nabywanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postawy), zdobywanie niezależności i tworzenia sieci w celu poprawy rozwoju osobistego i zawodowego pracowników młodzieżowych działających na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia dla młodych ludzi o niskich kwalifikacjach szczególnie tych, pochodzących z dzielnic o niekorzystnej sytuacji, przed którymi stoi wiele przeszkód.

Cel główny projektu: promowanie i wspieranie dostępu do zatrudnienia i autonomii młodych ludzi poprzez szkolenia i tworzenie sieci wśród młodych ludzi, organizacji młodzieżowych / osoby pracujące z młodzieżą, władz lokalnych i przedstawicieli biznesu.

Strona naszego ugrupowania to: http://ysrnetwork.weebly.com/

Czerwiec 2013 - „Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę”

Projekt pt. „Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę” został realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Celem projektu było zainteresowanie młodych ludzi zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i ekonomią jako dziedzinami, które mają duże znaczenie w otaczającym nas świecie.

Uczestnicy projektu, oraz osoby do których adresowane były poszczególne działania, dowiedzieli się, czym kierować się przy wyborze swojej ścieżki zawodowej, poznali rady specjalistów dotyczące odpowiedniego kierunku kształcenia, ale również sami spotkali się z ludźmi, którzy prowadzą własną działalność by podzielić się swoimi doświadczeniami i podpowiedziami o tym, że już na etapie nauki warto i trzeba myśleć o swojej przyszłości, a może własnej firmie. W ramach projektu młodzi ludzie odbyli szereg spotkań i warsztatów.

Czytaj więcej: Czerwiec 2013 - „Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę”

Styczeń 2013 - „Co kryje się za kulisami teatru?- edukacja kulturalna gimnazjalistów”

Fundacja Warto Żyć wraz z Gminą Irządze od 1 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. realizowała projekt pt.: "Co kryje się za kulisami teatru? – edukacja kulturalna gimnazjalistów" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowiło 24 uczniów Gimnazjum w Irządzach.

Tematem przewodnim naszego projektu było zapoznanie młodych ludzi z teatrem poprzez udział w różnorodnych spektaklach teatralnych, wyjazdowych warsztatach teatralnych oraz warsztatach poteatralnych w Gimnazjum w Irządzach. Celem głównym projektu było zwiększenie uczestnikom projektu dostępu do kultury iedukacji kulturowej, natomiast poprzez organizację cyklicznych wyjazdów do teatrów i organizację warsztatów teatralnych podnieśliśmy świadomość społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze wysokiej poprzez upowszechnianie rezultatów projektu. Głównymi metodami pracy były warsztaty prowadzone w sposób nieformalny, nastawiony na odbieranie i uczenie się kultury poprzez zmysły. Namacalnym efektem projektu były prace wykonane przez uczestników projektu podczas warsztatów poteatralnych oraz przeprowadzenie konkursów z rozdaniem nagród dla laureatów tychże konkursów.

Czytaj więcej: Styczeń 2013 - „Co kryje się za kulisami teatru?- edukacja kulturalna gimnazjalistów”

Czerwiec 2012 - „W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka”

Projekt pt. „W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka” zarejestrowany pod numerem PL-12-108-2012-R1, został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Od 1 czerwca 2012r. rozpoczęła się realizacja projektu. Okres wakacji był więc czasem gdzie młodzież dzięki Wolontariuszom Fundacji mogła zwiedzać Jurę, uchwycić okiem aparatu piękno otaczającej przyrody, nauczyć się jak najlepiej posługiwać się aparatem by uwiecznić to piękno. Koniec projektu był czasem podsumowań, konkursów, opracowania albumów, a przede wszystkim dobrej zabawy.

 


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji