Styczeń 2013 - „Co kryje się za kulisami teatru?- edukacja kulturalna gimnazjalistów”

Fundacja Warto Żyć wraz z Gminą Irządze od 1 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. realizowała projekt pt.: "Co kryje się za kulisami teatru? – edukacja kulturalna gimnazjalistów" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowiło 24 uczniów Gimnazjum w Irządzach.

Tematem przewodnim naszego projektu było zapoznanie młodych ludzi z teatrem poprzez udział w różnorodnych spektaklach teatralnych, wyjazdowych warsztatach teatralnych oraz warsztatach poteatralnych w Gimnazjum w Irządzach. Celem głównym projektu było zwiększenie uczestnikom projektu dostępu do kultury iedukacji kulturowej, natomiast poprzez organizację cyklicznych wyjazdów do teatrów i organizację warsztatów teatralnych podnieśliśmy świadomość społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze wysokiej poprzez upowszechnianie rezultatów projektu. Głównymi metodami pracy były warsztaty prowadzone w sposób nieformalny, nastawiony na odbieranie i uczenie się kultury poprzez zmysły. Namacalnym efektem projektu były prace wykonane przez uczestników projektu podczas warsztatów poteatralnych oraz przeprowadzenie konkursów z rozdaniem nagród dla laureatów tychże konkursów.

Czytaj więcej: Styczeń 2013 - „Co kryje się za kulisami teatru?- edukacja kulturalna gimnazjalistów”

Czerwiec 2012 - „W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka”

Projekt pt. „W obiektywie aparatu - człowiek, sztuka i nauka” zarejestrowany pod numerem PL-12-108-2012-R1, został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Od 1 czerwca 2012r. rozpoczęła się realizacja projektu. Okres wakacji był więc czasem gdzie młodzież dzięki Wolontariuszom Fundacji mogła zwiedzać Jurę, uchwycić okiem aparatu piękno otaczającej przyrody, nauczyć się jak najlepiej posługiwać się aparatem by uwiecznić to piękno. Koniec projektu był czasem podsumowań, konkursów, opracowania albumów, a przede wszystkim dobrej zabawy.

 


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji