Marzec 2021 - "Żyj zdrowo"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Żyj zdrowo" w okresie 01.03.2021 r. - 28.02.2022 r.

Głównym celem projektu „Żyj zdrowo” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w
działania prozdrowotne. Realizacja projektu będzie niosła ze sobą konieczność przezwyciężania różnego typu barier, do których można zaliczyć bariery społeczne, organizacyjne, osobiste, ekonomiczne, dotyczące np. dostępności do szkoleń, warsztatów, zajęć praktycznych, sytuacji materialnej jak również mentalnej osób uczestniczących w projekcie. W trakcie realizacji projektu planujemy promować postawy, które pozwalają na efektywną realizację postawionych sobie celów. Projekt oparty na promocji zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia promuje również zasady fair-play oraz pozytywne wzorce stylu życia.

Zajęcia realizowane w ramach projektu to:

- zajęcia organizowane w terenie, w gospodarstwie rolnym, polegające na zbiorze plonów w celu wykorzystania ich do
przygotowywania posiłków,
- wspólne spacery po Jurze powiązane ze zbieraniem grzybów, jagód i malin powiązanych ze sprzątaniem otoczenia,
- „Co mamy dobrego” Spotkania mające na celu uświadomienie roli jaką każdy z młodych ludzi ma do odegrania w
działaniach na rzecz ochrony własnego zdrowia i zdrowia najbliższych w trakcie których, organizowane będą również
akcje edukacyjne pod nazwą „Smaczne warzywa w doniczce', polegające na tym, że uczestnicy sieją lub sadzą/flancują roślinki w doniczce by później w trakcie spotkań stosować je jako dodatki do przygotowywanych posiłków, po zakończeniu działań doniczki z roślinkami UP zabierają je do domu,
- edukacja prozdrowotna,
- spotkania z ekologiem/ dietetykiem,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe powiązane ze sprzątaniem otoczenia – wyprawa rowerowa do gospodarstwa rolnego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "ZAJĘCIA W FUNDACJI"

ZAPRASZAMY!