Lipiec-Sierpień 2022 - Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start

 

sprawie realizacji PROGRAMU EDUKACJA w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Wakacyjne warsztaty dla uchodźców z Ukrainy na start" w okresie 20.06.2022r. - 20.09.2022r.

W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Polski przekroczyło ponad 3,3 mln uchodźców. Dzieci i rodziny uchodźcze są w bardzo niestabilnej sytuacji życiowej: nie wiedzą czy otrzymają zgodę na pobyt w Polsce, nie wiedzą czy stanie się to za parę miesięcy, czy za parę lat. Możliwe, że będą zmuszone już jutro ruszyć dalej w drogę, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. W związku z tym kluczowe jest prowadzenie wsparcia w taki sposób, aby zajęcia dla uczestników indywidualnych i dla dzieci były wzmacniające, aby było okazją do odrywania ich zasobów i krokiem do samodzielności w radzeniu sobie z trudnościami. Fundacja ”Warto Żyć” postanowiła odpowiedzieć na to wyzwanie poprzez realizację niniejszego projektu.

Głównym tematem naszego projektu jest organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych podczas 4 turnusów dla łącznie 200 (4x50 osób w tym 20 kobiet i 30 dzieci) uchodźców ukraińskich (kobiet mających status uchodźcy oraz ich dzieci) przebywających na terenie Polski.

Zajęcia które będą się odbywały podczas turnusów będą dotyczyły:

- autoprezentacji,

- rozwoju osobistego,

- budowania poczucia własnej wartości,

- instytucji publicznych w Polsce,

- aktywizacji zawodowej,

- opieki zdrowotnej w Polsce,

- asertywności,

- kompetencji społecznych,

- radzenia sobie ze stresem oraz

- radzenia sobie z traumą.