Wrzesień 2019 - "Nasze Korzenie"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Nasze Korzenie" w okresie 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

Głównym celem projektu „Nasze korzenie” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego do działania oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty przewidziane do realizacji w ramach projektu w okresie 10 miesięcy to łącznie 50 zajęć, trwających łącznie 240 godzin zajęć (h), w tym będą to:

- zajęcia kreatywno-plastyczne – (2 zajęcia na 1 miesiąc) np.: robienie na drutach, szydełkowanie, wyszywanie, plecenie.

- zajęcia historyczno-poznawcze – wyprawa na Jurę Krakowsko-Częstochowską - (1 zajęcia na 1 miesiąc), np.: do wyboru przez uczestników projektu: Sanktuarium NMP w Częstochowie, Zamek w Olsztynie, Zamek i rezerwat „Ostrężnik”, Zamki w Mirowie i Bobolicach, Rezerwat Góry Zborów i Jaskinia Głęboka w Podlesicach, Zamek „Bąkowiec” w Morsku, Gród na Górze Birów i Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, Pałac w Pilicy i Zamek Pilcza i Rezerwat Smoleń, Zamek w Bydlinie, Zamek w Rabsztynie, Zamek w Pieskowej Skale, Zamek w Ojcowie i Ojcowski Park Narodowy, Zamek w Korzkwi, Zamek w Tenczynie, Wawel i inne zabytki w Krakowie.

- edukacja prozdrowotna - (1 zajęcia na 1 miesiąc),

- spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą - (1 zajęcia na 1 miesiąc).

ZAPRASZAMY!