Lipiec 2019 - "Młodzi Biznesmeni"

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Młodzi Biznesmeni" w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Tematem naszego projektu jest: przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży oraz wskazanie możliwości i przekazanie umiejętności w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej jako alternatywy do pracy najemnej. 

Zajęcia/ warsztaty przewidziane do realizacji w ramach projektu w okresie 10 miesięcy to:

- warsztaty, których celem będzie pomoc uczestnikom w zaprojektowaniu własnej ścieżki kariery z uwzględnieniem możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tematyka warsztatów obejmowała będzie zarówno doskonalenie kompetencji miękkich, tj. identyfikowanie własnych mocnych stron i talentów oraz ich rozwijanie, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem, etc., oraz kompetencji twardych, do których należą: tworzenie biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej, bariery formalno-prawne, kwestie podatkowe, etc. – (1 zajęcia na 1 tydzień),

- spotkania z młodymi przedsiębiorcami/ osobami wykonującymi wolne zawody – 5 spotkań w projekcie,

- 1 gra miejska w projekcie. Dla uczestników gry i jej zwycięzców przewidziano drobne nagrody.

ZAPRASZAMY!