Lipiec 2019 - "Be Active!"

 W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Be Active!" w okresie 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Głównym celem projektu „Be Active!” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego w działania sportowe, a tym samym prozdrowotne oraz zachęcenie ich do podjęcia aktywności społecznej.

Zajęcia/ warsztaty przewidziane do realizacji w ramach projektu w okresie 10 miesięcy to łącznie 160 zajęć:

- zajęcia taneczno-ruchowe – „zumba” – (1 zajęcia na 1 tydzień)

- wspólne bieganie - (1 zajęcia na 1 tydzień)

- „power walking”/ „speed walking” - (1 zajęcia na 1 tydzień)

- edukacja prozdrowotna - (1 zajęcia na 1 miesiąc)

- spotkania z psychologiem/ psychoterapeutą - (1 zajęcia na 1 miesiąc)

- zajęcia na basenie - (1 zajęcia na 1 miesiąc)

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa rowerowa po Jurze - (6 zajęć w projekcie)

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe – wyprawa na narty/ łyżwy - (4 zajęcia w projekcie).

ZAPRASZAMY!