Kwiecień 2019 - YE "Why not StreetArt?"


"Why not StreetArt?" to projekt polegający na wymianie 24 młodych ludzi w wieku 18-26 lat wraz z liderami z 4 krajów programu (Chorwacja, Bułgaria, Polska i Rumunia), z których co najmniej połowa ma mniejsze szanse. Projekt odbędzie się w Ludbreg w Chorwacji i potrwa 8 dni, od 21 do 29 kwietnia 2019 roku, w tym podróż.

Głównym tematem tej wymiany młodzieży jest włączenie społeczne młodzieży z mniejszymi szansami poprzez sztukę uliczną. Projekt koncentruje się na temacie ekspresji artystycznej jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży, odzwierciedlającej interesy i potrzeby jej uczestników.

Cele projektu to: promowanie aktywnego obywatelstwa i rozwijanie poczucia obywatelstwa europejskiego wśród młodych ludzi; pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ich roli jako części teraźniejszości i przyszłości Europy; promowanie zrównoważonych miast; promowanie tolerancji między ludźmi z różnych krajów; stworzenie miejsca dla wielokulturowego uczenia się i zrozumienia; nauczenie się przenoszenia swoich myśli i uczuć poprzez sztukę oraz jak używać sztuki do łączenia społeczności i przeciwdziałanie wykluczanu młodych ludzi.

Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez działania społeczności oraz rozwój kreatywności i pewności siebie. Aktywny udział w projekcie poszerzy horyzonty uczestników i wzmocni ich pozycję. Podsumowaniem wymiany będzie trwały utwór artystyczny w centrum miasta, stworzony przez jego uczestników. Osoby zainteresowane tym wydarzeniem zostaną zaproszone, a osoby, które nie mogą przyjść na imprezę, będą mogły oglądać ostateczny produkt artystyczny na lokalnych murach publicznych przez wiele lat.

Wszystkie metody stosowane podczas wymiany młodzieży będą opierać się na zasadach edukacji nieformalnej: praca w grupie i dyskusje, symulacje i odgrywanie ról, noce międzykulturowe, warsztaty międzykulturowe, budowanie zespołu i budowanie zaufania, warsztaty aktywizujące, łamacze lodów, grupy refleksji, twórcze warsztaty artystyczne, wycieczki itp. Podczas projektu uczestnicy spotkają się z artystami chorwackiej ulicy i odwiedzą Graffiti Ranch Legrad oraz Street art w Koprivnicy.

Pod koniec projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass. Składająca wniosek organizacja Ludbreška udruga mladih entuzijasta (LUMEN) jest partnerem hostingowym projektu.