Rozpoczęcie działalności

W dniu 16.09.2010 roku w MOK "Centrum" w Zawierciu miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działalności Fundacji "Warto Żyć" pod przewodnictwem Teresy Muchy-Popiel i Ewy Warzyńskiej.

Spotkanie miało za zadanie przedstawienie celów i założeń Fundacji, zaprezentowanie władz fundacji, szefów poszczególnych sekcji fundacji oraz wolontariuszy i osób o otwartych sercach, którym podziękowano za pomoc i dotychczasową współpracę.
 

 

Spotkanie to było również okazją do wręczenie dyplomów z podziękowaniem dla sponsorów i wolontariuszy dzięki którym mógł odbyć się wypoczynek letni dla dzieci w lipcu 2010 roku. Również sami milusińscy zostali obdarowani dyplomami Uczestnictwa Letniego Wypoczynku Fundacji "Warto Żyć".

  

Uroczyste spotkanie zostało uświetnione prezentacją na temat „Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013 - Przykłady dobrych praktyk projektowych” Pana Marka Szafrańca Specjalisty ds. funduszy strukturalnych i programów edukacyjnych UE. Współpracownika: Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach; Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie, Combidaty Poland Sp. z o.o. w Sopocie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie i PWSZ w Raciborzu itd.


 

Drugim mówcą był Pan Marek Wasiak Prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie oraz Prezes Zarządu Fundacji Panteon Narodowy, z odczytem na temat: „Doświadczyć Uśmiechu drugiego Człowieka, o miłości i innych wartościach”.

Trzecim Prelegentem był Pan Witold Sokołowski, Pracownik Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Pasadenie i California Institute of Technology (Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego), prowadzący badania nad zastosowaniem “Cold Hibernated Elastic Memory” (CHEM). Opowiadał o drodze którą przebył, nim znalazł się w miejscu w którym dziś jest. Wyświetlono również film , prezentujący dwóch chłopców z Polski w wieku 11 i 17 lat, którzy dzięki swojej pasji i zaangażowaniu zostali, laureatami międzynarodowego konkursu NASA. Wśród ośmiu najlepszych na świecie finalistów, dwaj to właśnie nasi Polacy.

Fundacja ma na celu angażowanie tak młodych jak i starszych ludzi, dzięki czemu ma być pomostem do współpracy międzypokoleniowej. Ma nam pokazać że dzięki otwartym sercom idea "Warto Żyć" dla Innych jest jak najbardziej prawdziwa i każdy może znaleźć swoje miejsce.