Listopad 2016 - Święto Pracownika Socjalnego

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zasłużonym w działalności na rzecz pomocy społecznej.

Na wniosek wojewody śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę została uhonorowana Teresa Mucha-Popiel. Gratulujemy!