Wrzesień 2014 – Rozpoczęcie realizacji następnego z głównych celów Fundacji Warto Żyć.

Początek jesieni jest symbolem mijającego czasu, tak w przyrodzie jak i w życiu człowieka. Jesień to piękno wielobarwnych liści...czerwieni która jest symbolem miłości, tak do otaczającego piękna jak i do drugiego człowieka. By słowa te miały odzwierciedlenie w czynach prosimy chętne osoby do zgłaszania się w celu stworzenia grup pomocowych, których celem będzie współpraca i pomoc między dziećmi, młodzieżą a osobami samotnymi, starszymi, dla których to staniemy się bliżsi sobie sercem i pomocą w życiu codziennym.