Uroczyste zakończenie projektu "Jak zostać biznesmenem? - zakładamy własną firmę"

Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich, zarówno tych, którzy o nas tylko coś wiedzą, oraz tych którzy w różny sposób, aktywnie wspierają Fundację „Warto Żyć”, którzy w sposób zaangażowany uczestniczą w jej życiu i rozwoju.

Pragniemy również gorąco podziękować za przyjęcie zaproszenia i przybycie Pani Poseł Annie Nemś, Panu Dyrektorowi PCPR Adamowi Witas, Pani Dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bożenie Gwizdek, Pani pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Iwonie Wiklik, przedstawicielom szkół z których dzieci są zaangażowane w projekcie m.in. Panu Dyr. Gim. Nr 3 Panu Jackowi Bożek, przedstawicielom Uniwersytetu III Wieku, przedstawicielom biznesu zawierciańskiego oraz wszystkim Państwu którym serdecznie dziękuję, za to że przybyli by wspólnie z nami cieszyć się z podsumowania  kolejnego roku działalności naszej Fundacji i zakończenia kolejnego projektu „Jak zostać biznesmenem? – zakładamy własną firmę”. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że projekt ten, przybliżył  młodym ludziom zagadnienia związane z prowadzeniem własnej firmy, przekonał że biznes może być dla wszystkich, ale że obok chęci, samozaparcia czy konsekwencji  niezbędna jest znajomość pewnych zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu. Aby uczestnicy projektu w sposób bardziej namacalny i praktyczny mogli dotknąć tego zagadnienia, dzięki uprzejmości wiodących właścicieli naszego zawierciańskiego biznesu, mogliśmy z bliska i trochę od kuchni zobaczyć jak to działa, jak osiąga się sukces. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Panu Sławomirowi Nawrotek Prezesowi i właścicielowi Hotelu Zawiercie oraz właścicielom Spółki SENGAM  Państwu Joannie i Dariuszowi Bednarczyk.

Dziękujemy Państwu za poświęcenie czasu, który w Państwa przypadku jest cenny nie tylko w przenośni, za to, że nasi uczestnicy mogli zadawać Państwu pytania, brać udział w dyskusji i posłuchać mądrych słów, które mamy nadzieję zapadną w tych młodych głowach i w pozytywny sposób przełożą się na ich dalsze życie.

Rok 2013 to kolejny, czwarty już rok działalności naszej fundacji, był to czas rozpoczęcia współpracy i zawiązania przyjaźni z nowymi organizacjami pozarządowymi nie tylko z Polski, wychodzimy więc poza granice kraju, raz po to by inni mogli poznali nasze działania i piękno naszego regionu, a także byśmy my mogli się czegoś nowego nauczyć.

Konkretnie,  nasze działania skierowane również są na współpracę tak z organizacjami Unii Europejskiej jak również na te z poza Europy. Od marca 2013 roku jesteśmy współorganizatorami i współtwórcami organizacji działającej globalnie  pod nazwą Youth Social Rights Network (Młodzieżowa Sieć działająca na rzecz Praw Społecznych) w ramach Komisji Europejskiej. Współpracujemy także z wieloma organizacjami Unii Europejskiej i wspólnie składamy projekty do Narodowych Agencji w ramach m.in. Programu „Młodzież w Działaniu”. W tym roku uczestniczyliśmy jako partnerzy w projekcie „On target” złożonym przez organizację „SOUNDSTUDIO” do Angielskiej Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Wspólnie z zagranicznymi partnerami złożyliśmy również projekty do Polskiej Narodowej Agencji. Aktualnie w ramach tych działań jesteśmy po pozytywnej ocenie formalnej i czekamy na  ocenę merytoryczną.

Rok 2013 to również czas realizacji projektu „Co kryje się za kulisami teatru? – edukacja kulturalna gimnazjalistów" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, trwającego od stycznia do sierpnia, w którym uczestniczyło 24 osoby. Celem głównym projektu było umożliwienie uczestnikom projektu dostępu do kultury i edukacji kulturowej, poprzez organizację cyklicznych wyjazdów do teatrów i organizację warsztatów teatralnych. Gorąco wierzymy, że tymi działaniami wpłynęliśmy na  świadomość i wrażliwość artystyczną zarówno samych  młodych uczestników, jak również społeczności lokalnej, choć trochę przybliżyliśmy temat korzyści płynących z uczestnictwa w kulturze wysokiej.

Kończąc, pragniemy jeszcze raz podziękować uczestnikom projektu za ich zaangażowanie, wspaniały czas spędzony wspólnie i z przyjemnością poinformować, że te działania nie mogły się obyć bez nagrodzenia najbardziej aktywnych uczestników, tak więc rozdano siedem tabletów, trzy telefony i dwa urządzenia Mp3 oraz koszulki i kubki promujące głównego darczyńcę - Program „Młodzież w Działaniu” oraz realizatora projektu Fundację „Warto Żyć”.

Serdecznie jeszcze raz dziękujemy za możliwość podzielenia się z Państwem wiedzą o naszych działaniach i zapraszamy do współpracy.