Marzec 2013 - Szkolenie w Strasbourgu

Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam możliwości poznawania ludzi wywodzących się z innych kultur, innych krajów i organizacji. Miejscem takich spotkań, szkoleń i wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy jest Strasbourg. Dzięki takim spotkaniom została zawiązana współpraca ponadnarodowa w ramach organizacji jaką jest Y.S.R. Network

http://ysrnetwork.weebly.com/

w skład której wchodzi również Fundacja Warto Żyć z Zawiercia. Mamy nadzieję, że zawiązana współpraca zaowocuje szerokim wachlarzem działań, a w przyszłości nie tylko w Strasbourgu, ale również w Zawierciu będą miały miejsce następne spotkania.